28 czerwca 2009 Papież Benedykt XVI przewodniczył uroczystym nieszporom w Bazylice Św. Pawła za Murami zamykając Rok św. Pawła. Dwanaście miesięcy wcześniej byliśmy z Żoną w tym samym miejscu na rozpoczęciu obchodów, teraz mogliśmy uczestniczyć w ich zamknięciu.

Ojciec Święty ogłosił, że podczas prac wykopaliskowych w bazylice udało się dokonać naukowej analizy zawartości zamkniętego od wieków sarkofagu. Przez niewielki otwór wykonany w ścianie budowli wprowadzono do wnętrza specjalna sondę. Dzięki niej stwierdzono, że znajdują się tam resztki drogocennego lnianego płótna barwionego na purpurowo i laminowanego złotem oraz innej tkaniny w kolorze błękitnym z zawartością włókien lnu. Odnalezione drobne fragmenty kości zostały poddane analizie metodą węgla C14. Badania dokonali eksperci nie znający pochodzenia próbek. Wynik wskazuje, że są to kości osoby żyjącej między I a II wiekiem. „To wydaje się potwierdzać jednomyślną i niekwestionowaną tradycję, że mamy do czynienia z doczesnymi szczątkami apostoła Pawła” – powiedział Benedykt.

 

Ostatnie dniu Pawłowego jubileuszu w serii zdjęć można oglądać na Zakończenie Roku Pawła