Zrozumieć nauczanie Benedykta XVI. Jak celne myśli Papieża przekładać na codzienność.