W polskiej wersji miesięcznika Przegląd Reader’s Digest ukazały się artykuły o Prymasie Stefanie Wyszyńskim (2001 – setna rocznica urodzin Prymasa, dwudziesta rocznica jego śmierci)oraz o Światowych Dniach Młodzieży (2003 – dwudziesta piąta rocznica pontyfikatu Jana Pawła II).