Św. Józef jako wzór dla współczesnych mężczyzn, szczególnie młodych i całej młodzieży - czy to możliwe? Wielki patron rodziny niezmiennie przekazuje wzorce męskości, edukacji, pracowitości, ale także uczuciowości, empatii. To nie zmieniło się przez wieki.

Na kanwie nauczania św. Józefa i listu apostolskiego papieża Franciszka „Patris corde”: jaki powinien być współczesny mężczyzna, jak kształtować jego postawy, jak ma nie pogubić się w meandrach wyzwań współczesnych czasów i zbudować trwałe wartości? O tym z Pawłem Zuchniewiczem rozmawia Kamil Sulej.