Powieściowa biografia polskiego okresu życia Karola Wojtyły – od narodzin w Wadowicach po wybór na Stolicę Piotrową. Wydane wcześniej w oddzielnych tomach pozycje „Lolek. Młode lata Papieża” oraz „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” zostały zebrane w jednym tomie, do którego dołączono część ostatnią „Habemus Papam”.