Narodziny Pokolenia JP2

„Zagubione pokolenie” – to tytuł artykułu Piotra Skórzyńskiego (Rz 20.12.2007), w którym autor zastanawia się nad zasadnością określenia Pokolenie JP2. W materiale odwołuje się również do mojej książki „Narodziny pokolenia JP2”. Oto artykuł red. Skórzyńskiego i moje uwagi.

 

 Czytaj:

 Piotr Skórzyński
        
 Paweł Zuchniewicz
 Zagubione pokolenie  Pokolenie zagubione czy poszukujące?